Spillpolitikk

Oppdatert

På denne siden

I denne artikkelen tar vi en nærmere titt på norsk spillpolitikk i sammenheng med spillmonopolet til Norsk Tipping. Les mer om fordelene og ulempene med en eventuell fremtidig lisensordning, og finn ut hva ulike politiske partier synes om det norske spillmonopolet i 2024.

Helt siden oppstarten i 1948 har Norsk Tipping hatt monopol i spillemarkedet i Norge. Selskapet, som er eid av den norske regjeringen, har altså vært det eneste med lisens til å levere pengespill på nett her til lands. Selvfølgelig vet vi at utenlandske spillselskaper tilbyr sine spill til norske kunder, men dette er altså gjennom EØS-avtalen, da ved å lokalisere seg på blant annet Malta, et land som er EU medlem.

Gjennom årene har Norsk Tipping og den norske regjeringen opptil flere ganger diskutert det monopolet Norsk Tipping sitter på, og hvorvidt det bør opprettes en lisensordning også for utenlandske spilleselskaper.

Hva sier de politiske partiene til lisensordningen i 2024?

I Norge stiller de fleste politiske partier seg negative til å innføre lisensordning for utenlandske spillselskaper.

Vi skal her se nærmere på spillpolitikk i Norge. Hva mener de åtte største politiske partiene om det norske spillmonopolet og utenlandske spillselskaper?

Arbeiderpartiet (AP)

Arbeiderpartiet er et av Norges største politiske partier, og har tatt tydelige standpunkter når det kommer til spillpolitikk. Partiet mener at det er viktig at den eksisterende norske modellen med monopol på pengespill består.

Ifølge Arbeiderpartiet er formålet med monopolet å begrense problemer relatert til spilleavhengighet. Partiet mener at utenlandske spillselskaper som tilbyr pengespill, ikke skal få tillatelse til å ha driften sin i Norge.

Med bakgrunn i AP sine holdninger til pengespill, er det nærliggende å tro at partiet ikke stiller seg positiv til noen norsk spillisens for utenlandske casinoer og bettingsider i 2024.

Sosialistisk venstreparti (SV)

Det er noe mer utfordrende å finne ut hvordan sosialistisk venstreparti (SV) stiller seg til at utenlandske pengespillaktører tilbyr tjenestene sine i Norge. Men i valgprogrammet sitt påpeker partiet at de ønsker å forebygge spilleavhengighet.

Partiet har tidligere støttet forslag om DNS-blokkering, noe som innebærer å blokkere nettsiden til spillselskaper fra utlandet. Dette tyder på at også SV stiller seg negativ til norsk lisens til utenlandske spillselskaper, og at de vil beholde monopolet også i 2024.

Senterpartiet (SP)

Senterpartiet har i partiprogrammet sitt vektlagt at de ønsker at Norge skal ha tydelige nasjonale retningslinjer for alle som tilbyr pengespill her til lands. Partiet er tydelig på at de ønsker at Rikstoto og Norsk Tippings skal fortsette å ha monopol på pengespill.

Det er nok lite sannsynlig at SP vil stille seg positiv til en ny og mer liberal lisensordning i 2024.

Rødt (R)

Rødt sier i sitt partiprogram at de ikke ønsker at nye aktører innen pengespill skal slippe til på det norske markedet. 

Partiet ønsker også at breddeidretten skal motta økonomiske midler direkte fra statsbudsjettet, og at de ikke skal være avhengige av inntekt fra spillselskaper som Norsk Tipping.

Rødt ønsker også å fjerne casinospill fra Norsk Tipping sitt spillutvalg, og avvikle de mest avhengighetsskapende pengespillene.

Venstre (V)

Venstre er blant partiene som skiller seg ut i diskusjonen om norsk spillpolitikk. Partiet verner om det norske monopolet på pengespill, men har likevel vært åpen for å innføre et prøveprosjekt der utenlandske betting- og casinosider får lisens til å tilby spill i Norge.

I sitt siste partiprogram sier Venstre at de ønsker å evaluere politikken rundt pengespill, og dessuten stanse «gratisreklamen» Norsk Tipping får på TV-kanalen NRK. 

Kanskje Venstre er blant partiene som kan bidra til at man kan innføre en ny lisensordning for utenlandske aktører i fremtiden?

Høyre (H)

I 2018 mente Høyre at Norsk Tipping sitt monopol på pengespill snart ville forsvinne, og at en norsk lisens til utenlandske spillselskaper ville være uunngåelig. 

I 2021 hadde imidlertid partiet endret mening, og de støttet da et monopol på pengespill. Partiet er kort og godt litt delt i synet på norsk spillpolitikk. 

Mens Bent Høie og Erna Solberg mener at eneretten på pengespill er den beste løsningen, mener partikolleger som Peter Frølich at det er på tide å si farvel til monopolet. 

Enn så lenge ser det ut til at partiet som helhet er negative til å innføre en ny lisensordning for utenlandske spillselskaper.

Kristelig Folkeparti (KrF)

Kristelig Folkeparti ønsker også å ivareta den norske enerettsmodellen på pengespill. Partiet har også et ønske om å stanse TV-reklamer fra utenlandske spillselskaper. 

Kjell Ingolf Ropstad uttalte i 2020 at slik reklame er ulovlig, men at spillselskapene har kunnet sende reklamene via TV-kanaler med base utenfor Norge (som TV3). Dette ønsket den daværende partilederen sette en stopper for.

Det er med andre ord ingenting som tyder på at KrF ønsker å støtte noen lisensordning der utenlandske casinoer og bettingsider får norsk lisens.

Fremskrittspartiet (FrP)

FrP er blant de få politiske partiene i Norge som har et klart standpunkt mot den norske enerettsmodellen. Partiet mener at monopolet på pengespill bør heves, slik at spillere som foretrekker å spille hos utenlandske spillselskaper kan spille med norsk lisens.

Ifølge partiet vil dette være kunne gi en rekke fordeler, som at en del av overskuddet til de utenlandske spillselskapene kan generere inntekter til idretten og frivillige organisasjoner.

FrP mener at Norge bør følge Danmark og Sverige, som allerede har åpnet for å tilby lisens til utenlandske spillselskaper. Partiet mener også at statlig sensur som har som formål å eliminere konkurrenter og styrke eget monopol, strider mot ytringsfriheten.

Det er ikke tvil om at FrP er blant de største pådriverne for å innføre en ny norsk lisensordning. 

Fordelene ved Norsk Tipping

Norsk Tipping er som statseid selskap en pålitelig leverandør av sikre spill. Det finnes mange fordeler ved den driften Norsk Tipping har i Norge, da til tross for at ordet monopol ofte har negative konnotasjoner knyttet til seg. Nedenfor kan du se noen av fordelene ved Norsk Tipping.

Samfunnsansvar

I løpet av sine 70 aktive år i det norske samfunnet har Norsk Tipping vist stort samfunnsansvar ved å alltid gi alt av overskudd tilbake til kultur og sport. Spesielt i breddeidretten har Norsk Tipping vist stort ansvar, da med grasrotandelen for eksempel. Denne formen for samfunnsansvar er noe helt unikt til et statseid selskap.

Selv om utenlandske casinoer unektelig viser samfunnsansvar, og selvfølgelig donerer til veldedighet og lignende, så kan simpelthen ikke aksjeselskap gi 100% av sine overskudd tilbake til samfunnet. En stor frykt hos de som forsøker å fortsatt stenge utenlandske spilleselskap ute er at breddeidretten skal få det tøft om Norsk Tipping taper sitt monopol. Samtidig kan det argumenteres for at eventuelle skatteinntekter fra lisensierte utenlandske casinoer kunne gått til akkurat samme formål.

Reguleringer av spill

Mange frykter videre at enda enklere tilgang til utenlandske spilleselskaper vil føre til at spilleavhengige vil slite mer. Folk stoler rett og slett mer på at et statlig og uavhengig organ skal kunne tilby spill som støtter seg på underholdning og spenning, fremfor kun å lete etter profitt uavhengig av spillernes situasjon.

For selv om utenlandske spilleselskaper i dag er underlagt relativt strenge lisenser, slik som Malta Gaming Authority eller UK Gambling Commission sine lisenser, så vil mange hevde at disse casinoene ikke vil gjøre like mye som Norsk Tipping på dette området. Det norske monopolselskapet har tross alt ingen aspirasjoner om å nødvendigvis tjene for noe annet formål enn å finansiere breddeidrett og kultur.

Tapte skatteinntekter?

Norsk Tipping hevder at nordmenn vil tape større skatteinntekter dersom en lisensordning gis til utenlandske spillselskaper. Ofte ser man at utenlandske aktører entrer det norske markedet innen andre industrier, og ikke betaler stort mye i skatt. Nike og Google er gode eksempler på dette, og mange frykter at dersom utenlandske spilleselskaper kommer inn i Norge, så vil noe lignende skje.

Til motsetning vil det tross alt ikke ha noen hensikt for Norsk Tipping å forsøke å betale mindre i skatt. Enkelte rapporter har dokumentert at sluttsummen ved å innføre lisens for utenlandske spilleselskaper vil resultere i over 60 millioner mindre i skatt, mens andre hevder at den norske stat vil tjene over 200 millioner mer i skatt. Dette avhenger naturligvis av hvilket skattenivå spillselskapene blir pålagt hvis lisensordningen settes til live.

Fordelene ved utenlandske casinoer

Det finnes i dag en rekke utenlandske nettcasinoer som tilbyr spill til norske spillere. Det er derimot, som nevnt i innledningen, fra utlandet at spillene blir levert. Malta er blant annet et populært sted for nettcasinoer å lokalisere seg, da de herfra kan markedsføre sine tjenester inn mot Norge gjennom EØS. Hva er så fordelen om disse casinoene får en lisensordning i Norge?

Bedre utvalg av spill og betalingsmetoder

Mange vil nok kritisere Norsk Tipping for å være ganske så konservative i henhold til utvalg av spill. Majoriteten av nordmenns favorittspill finnes simpelthen ikke hos selskapet med monopol her til lands. Ved innføring av en lisensordning vil nordmenn få enklere og mer beleilig tilgang til et bedre utvalg av spill. Dessuten, om lisensordningen tiltrer, og Norsk Tipping fortsatt skal eksistere, må det norske selskapet utvikle seg for å holde tritt.

Det finnes også andre områder hvor utvalget fort kunne blitt en god del bedre. Betalingsmetoder er her et godt eksempel. De utenlandske casinoene har gjerne alt fra vanlige bankoverføringer til både e-lommebøker og kryptovalutaer tilgjengelig. VIP programmer, Live Casino, VR-løsninger, og flere andre aspekter ved utenlandske casinoer er også noe Norsk Tipping henger et godt stykke bak på.

Høyere skatteinntekter?

Som nevnt ovenfor er spliden om skatteinntektene nettopp det – en stor splid. Enkelte mener at Norge vil tape rent resultatmessig, mens andre mener at Norge vil få gode ekstrainntekter i form av skatt. Dette forutsetter at de utenlandske nettcasinoene som får innpass under lisensordningen faktisk betaler den rettmessige skatten til Norge. Punktet har blitt diskutert i mange fora.

Der de utenlandske casinoene selvfølgelig ikke vil gi all sin profitt tilbake til samfunnet, så kan de potensielt betale veldig mye i skatt. Dette er penger, om Norge får til et system der man faktisk kan garanteres disse kronene, som vil komme godt med i statens budsjett. Mange av spilleselskapene selv hevder at skatteinntektene vil økes, men debatten er fortsatt noe splittet her.

Ansvarlig spilling

En av de største grunnlagene for at enkelte politikere tviholder på Norsk Tipping er som nevnt deres dedikasjon til strenge reguleringer, og dermed et bedre miljø for spilleavhengige. Dette er tross alt et godt poeng, da Norsk Tipping er statlig eid og styres av politikken bak, fremfor et mål om å oppnå profitt. For selv om utenlandske casinoer selvfølgelig følger lisenser, så har de et mer fritt beite enn Norsk Tipping.

Allikevel vil noen påstå at en stor fordel med å tilegne en lisensordning for utenlandske casinoer vil være at man får bedre kontroll over de spillavhengige. I en slik situasjon kan tross alt norske myndigheter sette betingelsene i lisensen for hvordan for eksempel innsatsgrenser og begrensinger for spilletid skal avklares. Dette har de ikke mulighet til i dag, selv om de utenlandske casinoene altså opererer i det norske markedet. Basert på nye rapporter, hvor det hevdes at mer enn 50% av alle nordmenn gjør sine online pengespill hos utenlandske spillselskaper, hadde det ikke vært noen ulempe om norske myndigheter hadde større kontroll på reglene omkring ansvarlig spilling hos de utenlandske selskapene.

Den evigvarende debatten

Argumentene ovenfor har blitt dratt frem gang på gang i det som kan virke som en nærmest evigvarende debatt. Til tider kan det virke som om de utenlandske casinoene nærmer seg et gjennombrudd, som da pokerspill ble gjort lovlig i Norge, mens det til andre tider virker veldig tøft. Stortinget har blant annet tatt opp til høring et forslag om å stoppe all reklame for utenlandske spilleselskaper her i Norge.

Dette har Venstres Trine Skei Grande tatt til orde for, da hun mener at spillavhengige må beskyttes mot slik reklame. Samtidig står norske TV-kanaler på spillselskapene sin side, da kanalene ville tapt store deler av sine reklameinntekter om de utenlandske spilleselskapene ikke lenger fikk lov til å markedsføre seg selv her.

Et blikk mot fremtiden: Potensielle scenarier

Hvordan vil norsk spillpolitikk utvikle seg fremover? Vil det bli enklere å spille hos utenlandske nettcasinoer, eller forblir situasjonen som i dag?

Nedenfor skal vi se nærmere på et par ulike scenarier som potensielt kan bli en realitet i fremtiden. 

Scenario 1: Vi får ikke norsk spillisens og casino-reklamer blir forbudt på TV

Det er ikke usannsynlig at det også i fremtiden vil være enerett på pengespill i Norge. Dette trenger ikke å bety noe for deg som spiller, siden du sannsynligvis fortsatt har lov til å spille på nett.

Ulempen er at de utenlandske spillselskapene ikke får mulighet til å bidra til det norske samfunnet, selv om de skulle ønske det. Det er også mulig at reklame for casinoer blir forbudt på alle TV-kanaler i Norge – selv dem som drives fra utlandet.

Da må i så fall Norge inngå et samarbeid med andre land. I et slikt scenario kan reklame for bettingsider og casinoer på kanaler som TV3 høre historien til.

Scenario 2: Vi får norsk spillisens

Et annet scenario er at Norge tilbyr spillisens til utenlandske casinoer. Dette ville betydd at de utenlandske casinoene lovlig kunne ha tilbudt spillene sine til nordmenn. 

Da ville det sannsynligvis heller ikke ha vært noe forbud for bankene om å overføre penger til disse spillsidene. For deg som spiller ville dette betydd flere betalingsmetoder å velge mellom. 

En del av pengene du spilte for kunne også ha blitt videreført til frivilligheten, norske idrettsklubber og andre organisasjoner.

18+

Vi tar spillersikkerhet og spillrelatert problematikk på alvor. Denne nettsiden inneholder informasjon om gambling og betting, og derfor ber vi deg bekrefte at du er 18 år eller eldre, før du får tilgang til nettstedet.

EU Flag

Selv om mange av tjenestene som beskrives på denne siden kan brukes mens du er i Norge, er nettsidens innhold laget for norskspråklige individer som reiser- eller er bosatt utenfor Norges landegrenser. Hvis du befinner deg i Norge, anbefaler vi at du spiller hos Norsk Tipping.