Casinoer.com logo

Skatt i casino på nett

Publisert: | Oppdatert:

skattefrie casinoer

Er det en ting våre lesere lurer mye på så er det reglene rundt skatt på gevinster fra casino. Skattereglene for casinogevinster kan oppleves som både vanskelige og lite tilgjengelige. Vi har derfor laget en artikkel som gjennomgår de viktigste reglene som gjelder for skatt på gevinster fra casino og andre pengespill i utlandet.

Må jeg betale skatt på gevinster?

Nordmenn elsker casino på nett, og mange av nordmenns favorittcasinoer driftes fra utlandet og er underlagt utenlandske spillisenser og regelverk. I Norge er det bare Norsk Tipping og Rikstotto som har lisens til å drive med pengespill. Dette får også betydning for spørsmålet om skatteplikt av gevinster.

La oss ta utgangspunktet først: alle inntekter er som hovedregel skattepliktige. Gevinst regnes som inntekt.

Skatteloven har imidlertid en rekke unntak som gjør mange former for inntekter skattefrie.

For pengespill er det skatteloven § 5-50 som er den viktigste bestemmelsen man må kjenne til. Denne bestemmelsen handler om skatt ved tilfeldige gevinster, og omfatter alle typer pengespill.

Vinn skattefrie enkeltgevinster opptil 10 000 kr hos disse casinoene:

Gevinster under 10 000 kroner er skattefrie

Skatteloven § 5-50 bestemmer for det første at tilfeldige gevinster fra casino, poker, betting og andre pengespill er skattefrie dersom gevinsten utgjør 10 000 kroner eller mindre.

Dette gjelder selv om du vinner flere gevinster som til sammen er over 10 000 kroner. Hver gevinst skal altså vurderes hver for seg. Dersom en enkeltgevinst utgjør mer enn 10 000 kroner er hele gevinsten skattepliktig.

Spiller du f.eks. på en spilleautomat i en time og har samlede gevinster på 30 000 kroner trenger du ikke å skatte av disse dersom ingen av enkeltgevinstene på et spinn var på over 10 000 kroner.

Hva regnes som "tilfeldig gevinst"?

Spørsmålet blir hva som regnes som en "tilfeldig gevinst". Dersom spillet baserer seg på spillerens ferdigheter eller kunnskaper heller enn på ren flaks vil ikke gevinsten anses å være tilfeldig.

Gevinster fra casinospill som er basert på flaks, det vil si de fleste casinospill, vil altså anses som en tilfeldig gevinst som er skattefri dersom gevinsten er på 10 000 kroner eller lavere.

Også gevinster fra poker og betting vil som hovedregel anses som tilfeldige, slik at gevinster på 10 000 kroner eller lavere vil være skattefrie, og gevinster over 10 000 kroner vil være skattepliktig.

Gevinster over 10 000 kroner er skattepliktige

Vinner man en tilfeldig gevinst på over 10 000 kroner vil gevinsten være skattepliktig.

Husk at i disse tilfellene må man betale skatt fra første krone. Er gevinsten på en spilleautomat på 12 000 kroner må man skatte av hele beløpet, ikke kun for den delen som overstiger 10 000 kroner.

Er gevinster fra casinoer i EU skattefrie?

Vinner man en gevinst på over 10 000 kroner på et nettcasino, vil inntekten som nevnt over som hovedregel være skattepliktig.

Her finnes det imidlertid noen unntak i skatteloven § 5-50.

For det første er gevinst fra Norsk Tipping og andre pengespill som omfattes av norsk lovverk skattefritt.

For det andre er pengespill og lotterier i en annen EØS-stat skattefrie dersom spillene godtgjøres å tilsvare spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten.

Dette unntaket fører erfaringsmessig til en del forvirring. Mange casinoer og nettsider mener at gevinster fra alle casinoer med lisens i EU er skattefrie.

Dette er feil. Casinospill fra casinoer med EU-lisens er som hovedregel ikke ansett for å være tilsvarende casinospill som tilbys i Norge. 

En viktig grunn til dette er at spill som tilbys av utenlandske casinoer som hovedsak har et kommersielt formål (casinoene skal tjene penger), og ikke i hovedsak et allmennyttig eller humanitært formål. Det hjelper ikke at casinoene selv hevder at en prosentdel av inntekten går til samfunnsnyttige formål og at de derfor er skattefrie.

I tillegg er det er krav for at unntaket skal gjelde at casinoet som tilbyr spillet som gevinsten kommer fra kunne oppfylt vilkårene for å tilby spillet på det norske markedet etter norsk lov. Dette kravet vil ikke EU-casinoer kunne oppfylle fordi pengespill som tilbys i Norge ikke kan ha et kommersielt formål.

Svaret er derfor at gevinster på over 10 000 kroner fra casinoer med lisens i EU er skattepliktige.

Dersom norske myndigheter i fremtiden tilbyr norske lisenser til utenlandske casinoer og lar disse lovlig operere i Norge, vil imidlertid også disse casinoene kunne oppfylle unntakene i skatteloven slik at gevinster blir fritatt for skatt.

Hvor mye skatt må jeg betale?

Dersom du har vunnet en gevinst på et casino som du skal betale skatt av, vil gevinsten regnes som kapitalinntekt.

For kapitalinntekt skal det per 1. januar 2019 betales skatt med en skattesats på 27%.

Husk at det kun er overskuddet du skal skatte av. Eventuelle kostnader du har hatt for å få gevinsten kan du derfor fradragsføre i skattemeldingen.

Har du spilt med en innsats på 1000 kroner for å vinne en gevinst på 15 000 kroner skal du kun betale skatt av overskuddet på 14 000 kroner.

gevinst: 15 000 kroner
- innsats: 1000 kroner
= skattepliktig gevinst: 14 000 kroner

Her er det en del gråsoner som skattemyndighetene enda ikke har tatt stilling til.

Kan man f.eks. anse innsatsen for alle spinnene som ikke gav gevinst frem til man faktisk vant en stor skattepliktig gevinst som kostnader som man kan fradragsføre, eller er det kun innsatsen på det spinnet som førte til gevinsten som kan fradragsføres? Antakelig er svaret det siste.

Hvordan rapporterer jeg inn gevinster i skattemeldingen?

Dersom du har vunnet en skattepliktig gevinst er det veldig viktig at du faktisk rapporterer inn inntekten din til skattemyndighetene. Dette gjør du i skattemeldingen (som tidligere het selvangivelsen).

Mange spillere kan synes det er fristende å ikke rapportere inn gevinster fra casino, men dersom du unnlater å rapportere inn en skattepliktig casinogevinst og myndighetene oppdager dette, risikerer du både tilleggsskatt og straffeskatt.

Du fyller inn skattepliktige casinogevinster i skattemeldingens post for andre inntekter (post 3.1.12). Dersom du har kostnader tilknyttet gevinsten som du kan fradragsføre gjør du dette i skattemeldingens post 3.3.7.

Du trenger ikke å rapportere skattefrie gevinster på 10 000 kroner eller lavere i skattemeldingen.

Les mer om skatt på gevinster på nettspill på Skatteetaten: