Spillpolitikk

Publisert: 9/16/2019 | Oppdatert: 9/16/2019

Helt siden oppstarten i 1948, så har Norsk Tipping hatt et monopol i spillemarkedet i Norge. Selskapet, som er eid av den norske regjeringen, har altså vært det eneste med lisens til å levere pengespill på nett her til lands. Selvfølgelig vet vi at utenlandske spillselskaper tilbyr sine spill til norske kunder, men dette er altså gjennom EØS avtalen, da ved å lokalisere seg på blant annet Malta, et land som er EU medlem. 

Over årene har Norsk Tipping og den norske regjeringen opptil flere ganger diskutert det monopolet Norsk Tipping sitter på, og hvorvidt det bør opprettes en lisensordning også for utenlandske spilleselskaper. Hva er egentlig argumentene for å beholde den nåværende ordningen eller å opprette en ny lisens til utenlandske casinoer?

Fordelene ved Norsk Tipping

Norsk Tipping er som et statseid selskap en pålitelig leverandør av sikre spill. Det finnes mange fordeler ved den driften Norsk Tipping har i Norge, da til tross for at ordet monopol ofte har negative konnotasjoner knyttet til seg. Nedenfor kan du se noen av fordelene ved Norsk Tipping.

Samfunnsansvar

I løpet av sine 70 aktive år i det norske samfunnet, så har Norsk Tipping vist et stort samfunnsansvar ved å alltid gi alt av overskudd tilbake til kultur og sport. Spesielt i breddeidretten har Norsk Tipping vist stort ansvar, da spesielt med grasrotandelen for eksempel. Denne formen for samfunnsansvar er noe helt unikt til et statseid selskap.

Selv om utenlandske casinoer unektelig viser samfunnsansvar, og selvfølgelig donerer til veldedighet og lignende, så kan simpelthen ikke aksjeselskap gi 100% av sine overskudd tilbake til samfunnet. En stor frykt hos de som forsøker å fortsatt stenge utenlandske spilleselskap ute er at breddeidretten skal få det tøft om Norsk Tipping taper sitt monopol.

Reguleringer av spill

Mange frykter videre at en enda enklere tilgang til utenlandske spilleselskaper vil føre til at spillavhengige vil slite mer. Folk stoler rett og slett mer på at et statlig og uavhengig organ skal kunne tilby spill som støtter seg på underholdning og spenning, fremfor kun å lete etter profitt uavhengig av spillernes situasjon.

For selv om utenlandske spilleselskaper i dag er underlagt relativt strenge lisenser, slik som Malta Gaming Authority eller UK Gambling Commission sine lisenser, så vil mange hevde at disse casinoene ikke vil gjøre like mye som Norsk Tipping. Det norske monopolselskapet har tross alt når sitt kommer til sitt ingen aspirasjoner om å nødvendigvis tjene for noe annet formål enn å finansiere breddeidrett og kulturen.

Tapte skatteinntekter?

Norsk Tipping hevder at nordmenn vil tape større skatteinntekter dersom en lisensordning gis til utenlandske spilleselskaper. Ofte ser en at utenlandske aktører entrer det norske markedet innen andre industrier, og ikke betaler stort mye i skatt. Nike og Google er gode eksempler på dette, og mange frykter at dersom utenlandske spilleselskaper kommer inn i Norge, så vil noe lignende skje.

Til motsetning vil det tross alt ikke ha noen hensikt for Norsk Tipping å forsøke å betale mindre i skatt. Enkelte rapporter har dokumentert at sluttsummen ved å innføre utenlandske spilleselskaper vil resultere i over 60 millioner mindre i skatt, mens andre hevder at den norske stat vil tjene over 200 millioner mer i skatt.

Fordelene ved utenlandske casinoer

Det finnes i dag en rekke utenlandske nettcasinoer som tilbyr spill til norske spill. Dette er derimot nevnt i innledningen fra utlandet at spillene blir levert. Malta er blant annet et populært sted for nettcasinoer å lokalisere seg, da de herfra kan markedsføre sine tjenester inn mot Norge gjennom EØS. Hva er så fordelen om disse casinoene får en lisensordning i Norge?

Bedre utvalg

Mange vil nok kritisere Norsk Tipping for å være ganske så konservativ i henhold til utvalg av for eksempel spill. Majoriteten av nordmenns favorittspill finnes simpelthen ikke hos selskapet med monopol her til lands. Ved innføring av en lisensordning, så vil nordmenn få en enklere og mer beleilig tilgang til et bedre utvalg av spill. Dessuten, om lisensordningen tiltrår, og Norsk Tipping fortsatt skal eksistere, må det norske selskapet utvikle seg for å holde tritt.

Det finnes også andre områder hvor utvalget fort kunne blitt en god del bedre. Betalingsmetoder er her et godt eksempel. De utenlandske casinoene har gjerne alt fra vanlige bankoverføringer til både e-lommebøker og kryptovalutaer tilgjengelig. VIP programmer, Live Casino, VR-løsninger, og flere andre aspekter ved utenlandske casinoer er også noe Norsk Tipping henger et godt stykke bak på.

Høyere skatteinntekter?

Som nevnt ovenfor er spliden om skatteinntektene nettopp det – en stor splid. Enkelte mener at Norge vil tape rent resultatmessig, mens andre mener at Norge vil få gode ekstrainntekter i form av skatt. Dette forutsetter at de utenlandske nettcasinoene som får innpass under lisensordningen faktisk betaler den rettmessige skatten til Norge. Punktet har blitt diskutert i mange fora.

Der de utenlandske casinoene selvfølgelig ikke vil gi all sin profitt tilbake til samfunnet, så kan de potensielt betale veldig mye i skatt. Dette er penger, om Norge får til et system der en faktisk kan garanteres disse kronene, som vil komme godt med i statens budsjett. Mange av spilleselskapene selv hevder at skatteinntektene vil økes, men debatten er fortsatt noe splittet her.

Ansvarlig spilling

En av de største grunnlagene for at enkelte politikere tviholder på Norsk Tipping er som nevnt deres dedikasjon til strenge reguleringer, og dermed et bedre miljø for spillavhengige. Dette er tross alt et godt poeng, da Norsk Tipping er statlig eid og styres av politikken bak, fremfor et mål om å oppnå profitt. For selv om utenlandske casinoer selvfølgelig følger lisenser, så har de et mer fritt beite enn Norsk Tipping.

Allikevel vil noen påstå at en stor fordel med å tilegne en lisensordning for utenlandske casinoer vil være at en får bedre kontroll over de spillavhengige. I en slik situasjon kan tross alt norske myndigheter sette betingelsene i lisensen for hvordan for eksempel innsatsgrenser og begrensinger for spilletid skal avklares. Dette har de ikke mulighet til i dag, selv om de utenlandske casinoene altså opererer i det norske markedet.

Den evigvarende debatten

Argumentene ovenfor har blitt dratt frem gang på gang i det som kan virke som en nærmest evigvarende debatt. Til tider kan det virke som om de utenlandske casinoene nærmer seg et gjennombrudd, som da pokerspill ble gjort lovlig i Norge, mens det til andre tider virker veldig tøft. Stortinget har blant annet tatt opp til høring et forslag om å stoppe all reklame for utenlandske spilleselskap her i Norge.

Dette har Venstres Trine Skei Grande tatt til orde for, da hun mener at spillavhengige må beskyttes mot slik reklame. Samtidig står norske TV kanaler på spilleselskapene sin side, da kanalene ville tapt store deler av sine reklameinntekter om de utenlandske spilleselskapene ikke lenger fikk lov til å markedsføre seg selv her.

Hva sier de politiske partiene til lisensordningen?

Generelt sett står de fleste partiene mot venstresiden i politikken for at Norsk Tipping skal få beholde monopolet, mens det mot høyre lenes mot at utenlandske spilleselskap skal få innpass. Det bør derimot nevnes at når partier som FRP taler for at utenlandske spilleselskap skal få lov til å operere i Norge, så er dette med en ganske så streng betingelse om at lisensen skal være sterkt regulert.

Selv om høyresiden har hatt flertall siden 2013, så har altså ingen fremskritt vært å spore for deres ønsker om en ny vurdering av lisensordningen i Norge. Det kan love dårlig for tankene om en ny ordning, spesielt dersom Norge går inn i en periode med en regjering som har flertall på venstresiden.

På den andre siden lover det godt at både Sverige og Danmark har latt utenlandske spilleselskaper komme inn gjennom en lisensordning. De har lyktes så langt, og det er gjerne en god indikasjon på lovendringer når våre naboland tar til orde for disse. Dessuten viser nye rapporter at de utenlandske spilleselskapene slår Norsk Tipping på omsetning, og at trenden er helt klar.

Dermed vil det etterhvert bli mindre inntekter til breddeidretten, og enkelte politikere har tatt til orde for at vi i Norge må ta debatten om lisensordningene før vi blir tvunget til det. På den andre siden har for eksempel Arbeiderpartiet argumentert for at vi enda ikke gjør nok, og at flere tiltak, slik som slutt på markedsføring av spillene, stopp på banktransaksjoner, og flere andre hindre må settes opp.

Konklusjon

Norsk Tipping har hatt et monopol på pengespill i Norge helt siden oppstarten i 1948. Monopolet har derimot blitt satt på en stor prøve med innkomsten av utenlandske nettcasinoer. Gjennom et land som Malta for eksempel, så kan nemlig disse selskapene markedsføre seg inn mot det norske markedet, og i dag slår de utenlandske casinoene Norsk Tipping på omsetting.

Debatten har gjennom årene gått frem og tilbake. Enkelte mener at samfunnsansvaret og kampen mot spillavhengighet som Norsk Tipping kjemper er essensielt. Andre hevder at det å kontrollere utenlandske spillselskaper vil være best, og at en dessuten kan kreve inn mye gunstige skattekroner fra disse selskapene om de faktisk driver på norsk jord.

Uansett hvilken side en står på, så finnes det mange gode argumenter fra hver side. Kun tiden vil vise hvor politikerne vender skuta. Allerede har Danmark og Sverige snudd på sitt monopol, men vil Norge følge etter?