Hvis du enda ikke har registrert deg som spiller hos Mr Green, er dette med andre ord en perfekt mulighet – da får du nemlig i både pose og sekk!